προϊόν

 • Υπεροξείδιο 101 2,5-Διμεθυλ-2,5-Δι(Τρτ-βουτυλ υπεροξείδιο)εξάνιο DBPH CAS No.78-63-7

  Υπεροξείδιο 101 2,5-Διμεθυλ-2,5-Δι(Τρτ-βουτυλ υπεροξείδιο)εξάνιο DBPH CAS No.78-63-7

  Χημική ονομασία: 2,5-Διμεθυλ-2,5-Δι(υπεροξείδιο τριτ-βουτυλίου)εξάνιο Άλλες ονομασίες: DBPH Αρ. CAS: 78-63-7 UN NO.: 3103 Εφαρμογή: παράγοντας διασύνδεσης 2,5-Dimethyl -2,5-Δι(τριτ-βουτυλυπεροξείδιο)εξάνιο Βασικές πληροφορίες CAS NO.78-63-7: Χημική ονομασία 2,5-Διμεθυλ-2,5-Δι(Τρτ-βουτυλυπεροξείδιο)εξάνιο Ψευδώνυμο DBPH CAS NO.78-63-7 ΟΗΕ ΑΡΙΘ.3103 Σημείο ανάφλεξης 149 °F Διαλυτότητα στο νερό Μη αναμίξιμη σταθερότητα ασταθές Κωδικός HS 29012990 Συσκευασία & αποθήκευση & αποστολή: luperox ...
 • Άνυδρο χλωριούχο βάριο & διένυδρο χλωριούχο βάριο

  Άνυδρο χλωριούχο βάριο & διένυδρο χλωριούχο βάριο

  Σημείο τήξεως 925°C, Σημείο βρασμού 1560°C, Σχετική πυκνότητα 3,85624.Ως αναλυτικό αντιδραστήριο, αφυδάτωση, που φτιάχνει άλας βαρίου και χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά, όργανα, μεταλλουργική βιομηχανία κ.λπ.
  Φυσικές ιδιότητες;λευκό κρύσταλλο ή κοκκώδη σκόνη.Σχετική πυκνότητα 3,86.Σημείο τήξεως 963°C.Δείκτης διάθλασης 1,635.
  Χρήσεις: δοκιμή θειικού και σεληνικού, χρωματογραφική ανάλυση, κηλιδιακή ανάλυση για τον προσδιορισμό της πλατίνας,.αποσκληρυντικό νερού.βαφή υφασμάτων..Χρησιμοποιείται επίσης στη θερμική επεξεργασία μετάλλων, την παραγωγή άλατος βαρίου, ηλεκτρονικό όργανο,.ή χρησιμοποιείται ως αποσκληρυντικό νερού,.Αφυδατικό & αναλυτικό αντιδραστήριο, παράγοντας θερμικής επεξεργασίας στη μηχανική λειτουργία.
 • Phosphoric Acid ποιότητας τροφίμων και τεχνολογίας CAS No. 7664-38-2

  Phosphoric Acid ποιότητας τροφίμων και τεχνολογίας CAS No. 7664-38-2

  Το φωσφορικό οξύ εμφανίζεται ως διαυγές άχρωμο υγρό ή διαφανές κρυσταλλικό στερεό.Το καθαρό στερεό τήκεται στους 42,35°C και έχει πυκνότητα 1,834 g/cm3.Το υγρό είναι συνήθως ένα υδατικό διάλυμα 85%.Αποστέλλεται και ως στερεό και ως υγρό.Διαβρωτικό σε μέταλλα και ιστούς.Χρησιμοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων και απορρυπαντικών και στην επεξεργασία τροφίμων.
  Το φωσφορικό οξύ είναι ένα οξοοξύ φωσφόρου που αποτελείται από μία οξο και τρεις υδροξυ ομάδες ενωμένες ομοιοπολικά με ένα κεντρικό άτομο φωσφόρου.Έχει ρόλο ως διαλύτης, ανθρώπινος μεταβολίτης, μεταβολίτης φυκιών και λίπασμα.Είναι ένα συζυγές οξύ ενός διόξινου φωσφορικού και ενός φωσφορικού ιόντος.
 • Μυρμηκικό οξύ Τεχνολογίας Βαθμού 85% 90% 94%

  Μυρμηκικό οξύ Τεχνολογίας Βαθμού 85% 90% 94%

  Το μυρμηκικό οξύ είναι μια από τις βασικές οργανικές χημικές πρώτες ύλες, που χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες φυτοφαρμάκων, δέρματος, βαφών και καουτσούκ.Το μυρμηκικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στην επεξεργασία υφασμάτων, τη βυρσοδεψία, την εκτύπωση και τη βαφή υφασμάτων και την αποθήκευση πράσινων ζωοτροφών.Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο επεξεργασίας επιφανειών μετάλλων, βοηθητικό καουτσούκ και βιομηχανικός διαλύτης.
  Το μυρμηκικό οξύ χρησιμοποιείται για απασβεστωτή.Μειωτής στη βαφή για μαλλί γρήγορα χρώματα.αποτρίχωση και παχύρρευση δερμάτων.μαύρισμα?
  Ηλεκτρική επιμετάλλωση?πηκτικό λατέξ από καουτσούκ.ενσίρωση και συντήρηση σιτηρών.πρόσθετο στην αναγέννηση παλιού καουτσούκ.διαλύτες αρωμάτων?λάκες?αλκυλιωτικός παράγοντας για αλκοόλες.καρβοξυλιωτικός παράγοντας για τριτοταγείς ενώσεις.Χρησιμοποιείται επίσης ως ενδιάμεσο για την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων στα χημικά και τις βιομηχανίες.
 • Phosphorus Pentoxide Tech Grade Grade Food 99%min

  Phosphorus Pentoxide Tech Grade Grade Food 99%min

  Το πεντοξείδιο του φωσφόρου είναι λευκή άμορφη σκόνη ή εξαγωνικός κρύσταλλος.Είναι πολύ εύκολο να απορροφήσει την υγρασία, διαλυτό στο νερό, απελευθερώνοντας πολλή θερμότητα, σχηματίζοντας πρώτα μεταφωσφορικό οξύ και μετά ορθοφωσφορικό.
  Το πεντοξείδιο του φωσφόρου χρησιμοποιείται ως ξηραντικό αερίων και υγρών, αφυδατικός παράγοντας οργανικής σύνθεσης, αντιστατικός παράγοντας πολυεστερικής ρητίνης, παράγοντας διύλισης φαρμάκων και ζάχαρης.Είναι η πρώτη ύλη για την παρασκευή φωσφορικού οξέος, φωσφορικού, φωσφορικού και φωσφορικού εστέρα υψηλής καθαρότητας.Το πεντοξείδιο του φωσφόρου, γνωστό και ως φωσφοανυδρίτες, μπορεί εύκολα να απορροφήσει νερό και να αντιδράσει βίαια με το νερό, το οποίο εκπέμπει 68 kcal θερμότητας ανά mole αντίδρασης.Το πεντοξείδιο του φωσφόρου είναι μια κοινή πρώτη ύλη και αντιδραστήριο στη χημική βιομηχανία.Χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική, τον βοηθό επίστρωσης, τον βοηθό εκτύπωσης και βαφής, τον αντιστατικό παράγοντα, τη χημική βιομηχανία και άλλες βιομηχανίες.Χρησιμοποιείται κυρίως στην κατασκευή φωσφορικού οξέος υψηλής καθαρότητας, αέριου και υγρού αποξηραντικού, οργανικού συνθετικού αφυδατικού παράγοντα και στην παρασκευή οργανικού φωσφορικού οξέος.
 • Βορυδρίδιο του καλίου

  Βορυδρίδιο του καλίου

  Το βοροϋδρίδιο του καλίου είναι ένα εκλεκτικό αναγωγικό με ευρεία διαλυτότητα σε πρωτικά μέσα.Μετατρέπει τις αλδεΰδες και τις κετόνες στις αντίστοιχες αλκοόλες στην παρασκευή φαρμακευτικών και άλλων εκλεκτών χημικών ουσιών.Χρησιμοποιείται ως πηγή υδρογόνου και ως παράγοντας αφρισμού για καουτσούκ.
 • Sodium Bicarbonate Food Grade CAS No.144-55-8

  Sodium Bicarbonate Food Grade CAS No.144-55-8

  Το διττανθρακικό νάτριο (όνομα IUPAC: όξινο ανθρακικό νάτριο) είναι χημική ένωση με τον τύπο NaHC03.Το διττανθρακικό νάτριο είναι ένα λευκό στερεό που είναι κρυσταλλικό αλλά συχνά εμφανίζεται ως λεπτή σκόνη.Δεδομένου ότι είναι από καιρό γνωστό και χρησιμοποιείται ευρέως, το αλάτι έχει πολλά σχετικά ονόματα όπως μαγειρική σόδα, σόδα ψωμιού, μαγειρική σόδα και διττανθρακική σόδα.
 • Μεταδιθειώδες νάτριο (SMBS) Βαθμού Τροφίμων & Βιομηχανικής Ποιότητας

  Μεταδιθειώδες νάτριο (SMBS) Βαθμού Τροφίμων & Βιομηχανικής Ποιότητας

  Το μεταδιθειώδες νάτριο ή SMBS είναι μια ανόργανη ένωση του χημικού τύπου Na2S2O5.Η ουσία μερικές φορές αναφέρεται ως μεταδιθειώδες δινάτριο.Στη φωτογραφική βιομηχανία, το μεταδιθειώδες νάτριο χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητικό συστατικό.Στη βιομηχανία αρωμάτων, χρησιμοποιείται για την παραγωγή βανιλίνης.Το μεταδιθειώδες νάτριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συντηρητικό στη βιομηχανία ζυθοποιίας, ως πηκτικό στη βιομηχανία καουτσούκ και ως παράγοντας αποχλωρίωσης μετά τη λεύκανση του βαμβακερού υφάσματος.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγωγικός παράγοντας στους τομείς των οργανικών ενδιάμεσων προϊόντων, των βαφών και της κατασκευής δέρματος.
 • Benzoic Acid Tech Grade&Pharm Grade CAS No.65-85-0

  Benzoic Acid Tech Grade&Pharm Grade CAS No.65-85-0

  Το βενζοϊκό οξύ είναι κρύσταλλοι λευκών νιφάδων, βενζίνη ή άρωμα βενζοϊκής αλδεΰδης, διαλυτό σε αιθανόλη και ελαφρώς διαλυτό στο νερό.
  Το βενζοϊκό οξύ απαντάται φυσικά σε πολλά φυτά και χρησιμεύει ως ενδιάμεσο στη βιοσύνθεση πολλών δευτερογενών μεταβολιτών.Τα άλατα του βενζοϊκού οξέος χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά τροφίμων.Το βενζοϊκό οξύ είναι ένας σημαντικός πρόδρομος για τη βιομηχανική σύνθεση πολλών άλλων οργανικών ουσιών.Τα άλατα και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος είναι γνωστά ως βενζοϊκά.
 • Υγρό χλωριούχου σιδήρου 39%-41% CAS 7705-08-0

  Υγρό χλωριούχου σιδήρου 39%-41% CAS 7705-08-0

  Το διάλυμα χλωριούχου σιδήρου είναι μια ομοιοπολική ένωση.Χημικός τύπος: FeCl3.είναι σκούρο καφέ διάλυμα.Κάτω από το άμεσο φως είναι σκούρο κόκκινο, αντανακλάται πράσινο κάτω από το φως, μερικές φορές δείχνει ανοιχτό καφέ μαύρο, το σημείο τήξης των 306 C, το σημείο βρασμού των 316 C, είναι διαλυτό στο νερό και έχει ισχυρή απορροφητικότητα νερού, μπορεί να απορροφήσει νερό από αέρα και υγρασία.
 • Εξαένυδρο χλωριούχο μαγνήσιο 46% CAS 7791-18-6

  Εξαένυδρο χλωριούχο μαγνήσιο 46% CAS 7791-18-6

  Το χλωριούχο μαγνήσιο είναι ένα είδος χλωριδίου. Άχρωμοι και εύκολοι κρύσταλλοι αποχρωματισμού.Το άλας είναι ένα τυπικό ιοντικό αλογονίδιο, διαλυτό στο νερό.Το ενυδατωμένο χλωριούχο μαγνήσιο μπορεί να εξαχθεί από θαλασσινό νερό ή θαλασσινό νερό, συνήθως με 6 μόρια κρυσταλλικού νερού.Χάνει κρυσταλλικό νερό όταν θερμαίνεται στους 95 ℃ και αρχίζει να διασπάται και να απελευθερώνει το αέριο υδροχλώριο (HCl) όταν είναι πάνω από 135 ℃.Είναι η πρώτη ύλη της βιομηχανικής παραγωγής του μαγνησίου, που βρίσκεται στο θαλασσινό νερό και πικρό.Το ενυδατωμένο χλωριούχο μαγνήσιο είναι μια συνταγή από το στόμα συμπληρωμάτων μαγνησίου που χρησιμοποιείται συνήθως.
 • Sodium Hydrosulfide Flakes CAS No.16721-80-5

  Sodium Hydrosulfide Flakes CAS No.16721-80-5

  Το υδροσουλφίδιο του νατρίου είναι κίτρινο ή κιτρινωπό νιφάδα στερεό, διαλυτό στο νερό, διαλυτό σε αιθανόλη, αιθέρα κ.λπ.
  Η βιομηχανία χρωστικών ουσιών χρησιμοποιείται για τη σύνθεση οργανικών ενδιάμεσων και βοηθητικών για την παρασκευή θειούχων βαφών.Η μεταλλευτική βιομηχανία χρησιμοποιείται ευρέως στην επεξεργασία μεταλλευμάτων χαλκού.Άχρωμο κρύσταλλο που μοιάζει με βελόνα, εύκολο να αφαιρεθεί, θα αποσυντεθεί και θα απελευθερώσει υδρόθειο στο σημείο τήξης του, διαλυτό σε νερό και αλκοόλες, το υδατικό του διάλυμα είναι έντονα αλκαλικό, θα δημιουργήσει δισουλφίδιο υδρογόνου όταν αντιδρά με οξέα.Το βιομηχανικό αγαθό είναι διάλυμα, πορτοκαλί ή κίτρινο, πικρή γεύση.
123Επόμενο >>> Σελίδα 1/3

Στείλτε μας το μήνυμά σας:

Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς